I krigets slutskede på våren 1944 var man rädd för att Helsingfors skulle bli föremål för bombningar. Därför fanns det lottor på hotell Torni som höll utkik uppe i hotellets torn efter ryssarnas eventuella anfall. Lyckligtvis låg min egentliga arbetsplats, tidningshuset Yhtyneet Kuvalehdet Oy, nära på Bulevarden. Efter ett skift på hotellet kunde man återvända direkt till arbetet på Bulevarden.

Eila Salonen