Tornis Riddare
Efter kriget grundades olika mat- och vinsällskap ute i Europa. Också i Finland grundade man ett liknande sällskap på vårvintern 1949 enligt europeisk modell. Det fick namnet Tornis Riddare.

Tornis Riddares verksamhet baserade sig först och främst på brödraskap, ridderlighet och respekt för andra människor. Verksamhet var starkt, målmedvetet och dess mål var att stödja Torni. Tornis Riddare gav ut tidningen Torni och små böcker där man upplyste om ämnet gastronomi. Man ansåg att gastronomin och de kulinariska njutningarna skapar ett starkt band mellan medlemmarna.  

Torni blev känt överallt i Helsingfors som ett kulinariskt smultronställe. Nästan alla dåtida gastronomer var medlemmar i riddarorden.

Fortfarande samlas Tornis Riddare varje år den 19 september för att fira och dubba nya riddare.