På hösten 2006 firade Torni sitt 75-årsjubileum. Under hela sin existens har den varit en symbol för den moderna stadskulturen och avantgardismen. Vid sidan av dess spektakulära hotell- och restaurangverksamhet har den också många beröringspunkter med det självständiga Finlands händelserika och ibland häpnadsväckande historiska öden. Som en fyr kastar det sitt ljus inte enbart över kvarteren i innerstaden utan även över den finska själen.   

Länge leve Torni!


Sam Inkinen