www.sokoshoteltorni.fi
–verkkopalvelun käyttöehdot

SOK:n ylläpitämä www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelun käyttöehtoja.

www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelu koostuu useasta palvelukokonaisuudesta. Yksittäisellä palvelukokonaisuudella voi olla näiden käyttöehtojen lisäksi omat käyttöehdot, jotka ilmoitetaan palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.


Tekijänoikeudet

www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne, ovat SOK:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. SOK pidättää kaikki oikeudet www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.


Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

www.sokoshoteltorni.fi  –verkkopalvelua saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.


Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

SOK ei takaa www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. SOK ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

SOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

SOK ei takaa www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, SOK ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.


Kolmansien osapuolien palvelut

www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. SOK:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin SOK, eikä SOK vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.


Evästeiden (cookies) käyttö

www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

www.sokoshoteltorni.fi -verkkopalvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja SOK:n puolesta. SOK hyödyntää tilastotietoja S-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä www.sokoshoteltorni.fi –verkkopalvelua käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.


Keskustelut, blogit ja kommentit

Keskustelupalstat, blogit ja kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa varten. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

SOK ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa. SOK poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut SOK:n tietoon. SOK ei ota vastuuta käyttäjien ja bloggaajien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen, kommenttien ja blogien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen.

Bloggaajien ja käyttäjien tulee kirjoitustensa yhteydessä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Osoitetta ei käytetä markkinointitarkoituksiin. SOK:lla on oikeus ottaa yhteys bloggaajiin ja käyttäjiin kirjoituksiinsa liittyvissä asioissa."


Keskusteluissa, blogeissa ja kommenteissa ei saa:
- kehottaa rikokseen tai väkivaltaan
- esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista tai kirjoittaa rasistisia tekstejä
- esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
- luoda linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta rasistista tai pornografista materiaalia
- esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman henkilön suostumusta
- käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, tai kopioida tekstiä suoraan muista julkaisuista
- markkinoida tai mainostaa tuotetta tai palvelua
- lähettää samaa viestiä useampaan kertaan tai lisätä uudelleen jo poistettua viestiä

Jos käyttäjä huomaa näitä sääntöjä rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista ilmoituspainikkeella, joka näkyy jokaisen viestin yhteydessä.

©SOK 2008
osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä
Y-tunnus:  0116323-1